ชนิดผลิตภัณฑ์: แป้ง

deodorizing dry shampoo

Deodorizing Dry Shampoo

สูตร dry shampoo ในรูปแบบแป้ง พร้อมส่วนผสมกลุ่มดับกลิ่น คือ Odor-Kill และ DeoMax Powder

staff รายละเอียด