ไกลคอล (Glycols)

สารกลุ่มไกลคอล (glycol) ชนิดต่างๆ ที่สามารถใช้ในเครื่องสำอาง เพื่อจุดประสงค์หลากหลาย เช่นช่วยละลาย (solvent) สารบางชนิด

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ไม่ใช่เครื่องสำอางสำเร็จรูป ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook