Additive สารเติมแต่ง

สารเติมแต่งในน้ำหอม เช่น สารช่วยทำละลายน้ำหอมในน้ำ (โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอลล์), สารช่วยตรึงกลิ่นน้ำหอมให้ติดทนนาน (fixative)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ไม่ใช่เครื่องสำอางสำเร็จรูป ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook