มิเตอร์วัดค่าต่างๆ

อุปกรณ์วัดค่ากรดด่าง (ค่าพีเอช) เช่น pH Meter และ pH Paper (ลิตมัส) รวมถึงเครื่องวัดค่าคุณภาพน้้ำที่ใช้ในการผสมเครื่องสำอาง (TDS Meter - Total Dissolved Solids)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ไม่ใช่เครื่องสำอางสำเร็จรูป ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook