สินค้าทุกรายการมีการแจ้งแหล่งที่ผลิตชัดเจน รวมถึงบางรายการมีการแจ้งผู้ผลิตชัดเจนด้วย ประมาณ 90% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตจากประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายชนิดต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์ในการผลิต โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจสอบแหล่งหรือสถานที่ผลิต รวมทั้งมีการทดสอบ assay ต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า ได้คุณภาพตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องควบคุมอยู่ในอุณหภูมิเย็นเสมอ ด้วยการขนส่งทางเครื่องบิน และควบคุมอุณหภูมิให้แน่ใจว่าคุณภาพของสารเหล่านั้นไม่เสียไปในช่วงของการขนส่ง บริษัทมีสถานที่เก็บรักษาที่ควบคุมอุณหูมิ ความชื้น รวมถึงแสง ให้เหมาะสมในกับเก็บรักษาเป็นอย่างดี 

 ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook