สูตรทั้งหมดที่มีลักษณะ: บำรุงเส้นผม (Hair Care)

deodorizing dry shampoo

Deodorizing Dry Shampoo

สูตร dry shampoo ในรูปแบบแป้ง พร้อมส่วนผสมกลุ่มดับกลิ่น คือ Odor-Kill และ DeoMax Powder

staff รายละเอียด