มาตรฐานการผลิต


ปิดความเห็น บน มาตรฐานการผลิต | Last Update: ตุลาคม 18, 2018

บริษัทได้รับอนุญาติสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จากทาง อ.ย. หมายเลขสถานที่ผลิต 10-6002095 ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 50 ซอย รามอินทรา 14 บางเขน กทม

สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่บริษัทดำเนินการผลิต ทุกรายการ จะต้องได้รับการจดแจ้งและอนุมัติจากทาง อ.ย. ก่อนการผลิต

บริษัทดำเนินการผลิตด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วน ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือในการผลิต รวมถึงเครื่องมือแลป

อุปกรณ์การผลิต และอุปกรณ์แลปของทางบริษัท ที่นำมาใช้ในการผลิต และการทดสอบสูตร มีดังนี้

1. เครื่อง Homogenizer (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
2. เครื่องปั่น Disperser (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
3. เครื่องปั่นแม่เหล็ก Magnetic Stirrer (สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายนอก)
4. เตาให้ความร้อน ควบคุมอุณหภูมิ Digital (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
5. ระบบผลิตน้ำ DI เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องสำอางและยา (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)

อุปกรณ์แลปของทางบริษัท ที่ใช้ทดสอบ และพัฒนาสูตร มีดังนี้

1. ตู้อบ Incubator ทดสอบความคงตัว (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
2. เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร ทดสอบความคงตัว Centrifuge (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
3. เครื่องวัดค่า SPF รุ่น SPF290AS ใช้วัดค่าป้องกันแสง UVA/UVB
4. เครื่องวัดความข้นหนืด Viscometer (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
5. เครื่องชั่งน้ำหนัก Digital (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
6. เครืองวัดค่าสี Colorimeter เพื่อควบคุมมาตรฐานของสี (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)
7. เครื่องวัดค่า pH (นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท)