ชนิดผลิตภัณฑ์ สเปรย์

Cooling Spray (Menthol-Free, Fragrance-Free)

สเปรย์ให้ความเย็น สามารถออกฤทธิ์ต่อเนื่องได้อย่างน้อย 4ชม. และโดยเฉลี่ยจากผลการทดสอบอยู่ที่ประมาณ 5ชม. ปราศจาก Menthol (เมนทอล) จึงเป็นสเปรย์ที่ไม่มีกลิ่น มีเพียงให้ความเย็นบนผิวยาวนานเท่านั้น

staff รายละเอียด

Body Deodorant Spray (Alcohol-Free, Preservative-Free)

สเปรย์ดับกลิ่นกาย โดยไม่มีกลิ่นในตัวเอง ปราศจากน้ำหอม แอลกอฮอลล์ สารกันเสีย และสารกลุ่ม aluminum

staff รายละเอียด