พร้อมใช้ (Ready To Use)

ผลิตภัณฑ์ Ingredients Tester พร้อมให้คุณเลือกปรับแต่งส่วนประกอบ ตามที่ต้องการ โดยเราบริการปรุงให้ในห้องแลป ตาม active ingredients ที่คุณเลือก เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของส่วนผสมต่างๆ

*ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์*

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook