ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ของคุณ


ปิดความเห็น บน ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ของคุณ | Last Update: พฤศจิกายน 2, 2018

บริษัทรับบริการผลิตภายใต้แบรนด์ของท่าน และจัดจำหน่ายให้กับท่านเจ้าของสูตรโดยเฉพาะ ซึ่งท่านสามารถนำไปจัดจำหน่ายต่อได้อย่างอิสระ โดยท่านจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สูตร และทางบริษัทไม่สามารถนำสูตรของท่านไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์อื่นได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ1-7 ด้านล่าง ฉลากสินค้าที่ผลิตออกมา จะมีข้อมูลดังนี้ เพื่อให้ท่านมีสิทธิในการจัดจำหน่ายสูตรนี้แต่เพียงผู้เดียว โดยท่านสามารถกำหนดข้อมูลบนกรอบสีแดงตามภาพได้

ฉลาก loyalty2
ฉลาก loyalty1

ขั้นตอนการสั่งผลิตสูตร เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของท่าน และท่านสามารถจำหน่ายได้เพียงผู้เดียว
คลิ๊กที่ สั่งผลิตเครื่องสำอาง และกรอกข้อมูลตามภาพล่างนี้
loyalty recipe information

เงื่อนไขเพิ่มเติม:
1. บริษัทไม่รับ บรรจุภัณฑ์จากภายนอก โดยบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทใช้ ได้ทำการคัดสรร ให้มีคุณภาพดี และเหมาะสมสำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว เช่นสินค้าในรูปแบบสเปรย์ จะบรรจุในขวดสเปรย์พร้อมใช้ สินค้าในรูปครีมข้น จะบรรจุในกระปุกครีมพร้อมใช้

2. บริษัทไม่รับ วัตถุดิบใดๆจากภายนอก เพื่อการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทางด้านความสะอาด และความปลอดภัยของผู้ใช้ ทั้งนี้ หากท่านต้องการส่วนผสมนอกเหนือจากที่มีให้เลือก ท่านสามารถแจ้งแนะนำส่วนผสม กับทางลูกค้าสัมพันธ์ ได้ โดยทางบริษัทมีทีมงานทดสอบประสิทธิภาพส่วนผสม เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถนำส่วนผสมดังกล่าวมาจัดจำหน่ายรวมถึงนำเข้าระบบการผลิตได้หรือไม่

3. บริษัทรับประกันว่าจะเก็บสูตรลิขสิทธิ์ของท่านเป็นความลับอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถปฎิเสธการผลิต จากลูกค้่าท่านอื่น ที่นำส่งสูตรที่มีลักษณะเดียวกัน หรือองค์ประกอบ/อัตราส่วนเดียวกัน กับสูตรของท่านได้

4. บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำหนด หรือสูตรที่ท่านกำหนด ให้เหมาะสมตามข้อกำหนดของสำนักงาน อ.ย. และเหมาะสมต่อการผลิต และเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบ โดยทางฝ่ายพัฒนาสูตร (R&D) ของทางบริษัท จะดำเนินการและตัดสินใจใดๆโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสูตรและชื่อผลิตภัณฑ์ของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ตามลิงค์สูตรที่ท่านจะได้รับ หลังจากส่งสูตรแล้ว

5. ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ฉลาก คือ ฉลากแจ้งชื่อผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ วิธีใช้ วันหมดอายุ และ ฉลากแจ้งชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ และชื่อสถานที่ผู้ผลิต โดยฉลากมีข้อมูลครบถ้วนตามกฎหมาย ของสำนักงาน อ.ย. และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ทุกประการ หากท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสูตร จะต้องคงข้อความอย่างน้อยตามฉลากเดิม ไม่มีการแก้ไขข้อความของฉลากเดิม และหากมีการเพิ่มเติมข้อความหรือรูปภาพต่างๆลงบนฉลากใหม่ที่ท่านจัดทำขึ้น จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย อ.ย. และสำนักงานคุ้มครองบริโภค เช่นจะต้องไม่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง

6. หลังจากส่งสูตรแล้ว ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสูตรที่ทำการส่ง ผ่านทางกล่องข้อความหน้าจอสูตรของท่าน ซึ่งจะเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นในการติดต่อสอบถามและสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสูตร (R&D) ผู้รับผิดชอบสูตรของท่าน

7. หากสูตรของท่านไม่มีการสั่งผลิตต่อเนื่อง ระยะเวลาเกินกว่า 6เดือน และปริมาณอย่างน้อย 50กรัม สูตรของท่านจะกลายเป็นสูตรเปิดเผยและเปิดให้ภายนอกสั่งผลิตได้โดยอัตโนมัติ