ถุงฟอยด์ ถุงซิป

ถุงฟอยด์ ถุงซิป ถุงพลาสติก ขนาดต่างๆ ทั้งชนิดตั้งได้ และก้นแบน