สวิทช์, ปลั๊ก, หม้อแปลง

สวิทช์ แบบต่างๆ ฟุตสวิทช์ , LA38