เครื่องซีลฝาฟอยล์, ฝาฟอยล์

เครื่องซีลฝาฟอยล์, ฝาฟอยล์