เตาไฟฟ้า Hot Plate, Bath

เตาไฟฟ้า Digital Hot Plate สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ผิวเตาได้แม่นยำ ระบบ Fussy Logic

Oil Bath ควบคุมความร้อนด้วยระบบ Digital

Water Bath ควบคุมความร้อนด้วยระบบ Digital

Cart

No products

Shipping 0.00 ฿
Total 0.00 ฿

Warning

All ingredients are for manufacturing purpose. Do not use them directly. Finished product must be registered with FDA before selling to endusers

PrestaShop Modules

Our Facebook