Flavor ปรุงแต่งกลิ่น

ส่วนผสมปรุงแต่งกลิ่น สำหรับเครื่องสำอาง สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ทั้งกลิ่นและรสชาติ ตัวอย่าง ลิปบาล์ม (ลิปมัน)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ไม่ใช่เครื่องสำอางสำเร็จรูป ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook