Pigment เปลี่ยนสี

ผงสีเปลี่ยนสี เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป เช่นเมื่อถูกละลายด้วยน้ำ หรือเมื่อเกลี่ยลงบนผิว

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿