Prebiotic, Probiotic, Fiber, Digest

Prebiotic, Probiotic, Fiber อาหารเสริม กลุ่ม พรีไบโอติก และโพรไบโอติก

วัตถุดิบ อาหารเสริม กลุ่ม พรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพื่อช่วยให้มีแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในปริมาณที่สูงขึ้น เพื่อให้สุขภาพร่างกายทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กระบวนการขับถ่ายดีขึ้น