ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบ Aroma Chemicals

ส่วนประกอบน้ำหอม,flavor หรือ Aroma Chemicals นำมาผสมเข้ากัน เพื่อให้ได้กลิ่นต่างๆ