น้ำหอมสำเร็จรูป

น้ำหอมสำเร็จรูป

หัวน้ำหอมสำเร็จรูป พร้อมสำหรับนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น เติมลงในสูตรเครื่องสำอางใดๆ หรือนำมาเจือจางในเบส แอลกอฮอลล์ เพื่อใช้ฉีดกาย