Tablet Binder/Disintegrator

Tablet Binder/Disintegrator ส่วนผสมที่ช่วยการจับเม็ด และส่วนผสม ที่ช่วยให้เม็ดยาแตกตัวได้ง่าย สำหรับใช้ในการตอกยาเม็ด

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook