Natural Scents

กลิ่นที่ได้จากธรรมชาติ เช่น essential oils (จากการกลั่น / distillation), absolute (จากการสกัดด้วยตัวทำละลาย / solvent extraction), extraction (จากการสกัดด้วยวิธีต่างๆ เช่น Co2)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook