รถเข็น

เครื่องมือยก ย้าย ถังเคมี ถังผสม ขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น รถยก

สำหรับในสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สถานที่ผลิตอาหารเสริม

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook