อุโมงฟิล์มหด, ฟิล์มหด

อุโมงฟิล์มหด (shrink film ชริงค์ฟิล์ม), เครื่องตัด ฟิล์มหด, ฟิล์มหด แบบซอง, ฟิล์มหด แบบ ม้วน