Natural

สารจากธรรมชาติ 100% เช่นสารสกัด (extracts) จากพืชและสมุนไพรต่างๆ โดยสกัด active ingredients โดยเฉพาะ โปรตีนสกัดจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการเพื่อให้เหมาะกับใช้ในเครื่องสำอางค์ น้ำมันต่างๆที่ได้จากธรรมชาติ (natural หรือ plant oils)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook