ส่วนประกอบน้ำหอม

ส่วนประกอบน้ำหอม หรือ Aroma Chemicals นำมาผสมเข้ากัน เพื่อให้ได้กลิ่นน้ำหอมต่างๆ