สารตรึงกลิ่น (Fixative)

สารตรึงกลิ่น (fragrance fixative) โดยไม่มีกลิ่นในตัวเอง จึงไม่กระทบต่อกลิ่นของน้ำหอม

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿