ท่อและข้อต่อสแตนเลส

ท่อและข้อต่อสแตนเลส เกรด 304 ทนกัดกร่อน สำหรับลำเลียงของเหลว ครีม เจล ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย