Semi-Permanent (Direct Dyes)

สีย้อมผม ชนิด Semi-Permanent (กึ่งถาวร) ซึ่งจะต้องใช้ติดต่อกันหลายๆครั้ง จนสีติดผมได้มากขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มสีชนิดนี้คือ Direct Dyes หรือ Basic Dyes

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook