Water-Soluble, Powder

Flavor ชนิดผง ละลายน้ำ เกิดจากการรนำผลไม้ต่างๆ มาผ่านการ spray dried เพื่อให้หลายเป็นผง ที่เก็บไว้ยาว ความชื้นต่ำ และเมื่อนำมาผสมในน้ำขึ้นมาใหม่ ก็จะได้รสชาติผลไม้ เหมือนเดิม

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook