มิเตอร์วัดค่า, เครื่องชั่ง

อุปกรณ์วัดค่ากรดด่าง (ค่าพีเอช) เช่น pH Meter และ pH Paper (ลิตมัส)

เครื่องวัดค่าคุณภาพน้้ำที่ใช้ในการผสมเครื่องสำอาง (TDS Meter - Total Dissolved Solids)

เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระดับ 0.01g , 0.001g เพื่อให้สามารถชั่งตวงส่วนผสมได้อย่างแม่นยำ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook