ต่อต้านไกลเคชั่น (Anti-Glycation)

กระบวนการไกลเคลชั่น (Glycation) คือการเกิดการเชื่อมข้ามสายโมเลกุล (cross-linking) ซึ่งเกิดจากการสร้างพันธะทางเคมีระหว่างโปรตีนด้วยกันหรือโปรตีนกับโมเลกุลขนาดใหญ่ทั่วไป เกิดเป็นสารประกอบตัวใหม่ที่แข็งกว่าเดิม มีความยืดหยุ่นน้อย และมีแนวโน้มจะแตกเปราะได้ง่าย ในคนที่มีอายุมาก การเชื่อมข้ามสายโมเลกุลนี้ เป็นผลให้โครงสร้างคอลลาเจน(ภาพด้านซ้าย)ถูกทำลาย กลายเป็นผิวที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้เหมือนเดิม และเกิดรอยเหี่ยวย่นที่ผิว

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿