1,2-Hexanediol

1,2-Hexanediol

Solvent ตัวทำละลาย ที่ใช้ทดแทน Propylene Glycol และ Butylene Glycol โดยการทดลองพบว่า 1,2-Hexanediol สามารถช่วยเก็บกักน้ำได้ดี (water-binding, humectant) และช่วยต่อต้านเชื้อโรคได้ โดยสามารถทำหน้าที่เป็น preservative booster

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา 85.00 ฿

หมดอายุ:05/2021 (Lot: 27AMBL)

หยิบใส่ตะกร้า

  • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • โบรชัวร์
  • เทคนิค
  • รีวิว (1)
  • พูดคุย (47)

Solvent ตัวทำละลาย ที่ใช้ทดแทน Ethoxydiglycol, Propylene Glycol และ Butylene Glycol โดยการทดลองพบว่า 1,2-Hexanediol สามารถช่วยเก็บกักน้ำได้ดี (water-binding, humectant) และช่วยต่อต้านเชื้อโรคได้ โดยสามารถทำหน้าที่เป็น preservative booster

 

1,2-Hexanediol นิยมใช้ในสูตรบำรุงผิว ที่ต้องการลดการใช้สารกันเสีย หรือไม่ใช่สารกันเสีย (preservative-free) โดย 1,2-Hexanediol ไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นสารกันเสีย แต่มีฤทธิ์ช่วยควบคุมเชื้อโรคได้ดี

 

คุณสมบัติของ 1,2-Hexanediol โดยรวม

1. Preservative Booster - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารกันเสีย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่า ทำให้สามารถลดการใช้สารกันเสียได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ โดยแนะนำใช้ 1,2-Hexanediol ระดับ 3% ร่วมกับสารกันเสียชนิดอื่นๆ และสามารถลดการสารเสียชนิดอื่นๆลงได้ อย่างน้อย 50%

 

ตัวอย่างการใช้เป็น Preservative Booster

- สามารถใช้ Phenoxyethanol เพียง 0.3% ร่วมกับ 1,2-Hexanediol 3% ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับ Phenoxyethanol 0.8% โดยไม่มี 1,2-Hexanediol

- สามารถใช้ Phenonip P4 เพียง 0.3% ร่วมกับ 1,2-Hexanediol 3% ให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับ Phenonip P4 0.8%

 

กลไกการทำงานเป็น Preservative Booster เกิดจาก ลักษณะโมเลกุลของ 1,2-Hexanediol สามารถซึมผ่านเซลล์ของเชื้อโรคต่างๆได้ดี ทำให้สามารถนำพาสารกันเสียชนิดใดๆในสูตร ผ่านเข้าเซลล์ของเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ 1,2-Hexanediol ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ในตัวเองด้วย

 

ผลการทดลองใช้ 1,2-Hexanediol 3% ในสูตร เพื่อคุมเชื้อ ยืนยันว่าสามารถควบคุมเชื่อ ตามมาตรฐาน Challenge Test ที่กำหนดโดย EP ได้ระดับ A (ดีมาก) กับเชื้อทั้ง 5 ชนิด

 

2. Penetration Enhancer สามารถช่วยนำพาส่วนผสมต่างๆเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้น และสามารถใช้ร่วมกับ PE-1 Aqua เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้ โดยแนะนำการใช้ 1,2-Hexanediol ในสูตรที่ 2-4% เพื่อช่วยนำพาส่วนผสมต่างๆ

 

3. Water-Binding ช่วยกักเก็บน้ำให้กับผิว แนะนำใช้ที่ 3-5%

 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการกันแดด ของสูตรกันแดดใดๆ โดยใช้ที่ระดับ 3-5% ของสูตร

 

5. ช่วยลดขนาดอนุภาค ของ emulsion โดยการใช้ 1,2-Hexanediol ที่ 3% พบว่า สามารถช่วยลดขนาดของอนุภาคใน emulsion ชนิด Oil-in-Water ได้มากกว่า 50% ช่วยทำให้เนื้อสูตรมีความเนียนขึ้น และดูดซึมสู่ผิวได้ง่ายขึ้น

 

ข้อควรระวัง: 1,2-Hexanediol สามารถช่วยนำพาส่วนผสมต่างๆเข้าสู่ผิวได้มากขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ 1,2-Hexanediol ในสูตรที่ไม่ได้ต้องการให้ส่วนผสมต่างๆในสูตรถูกนำพาเข้าสู่ผิว ตัวอย่างเช่น สารกันแดดเคมี (Chemical Sunscreen หรือ Organic Sunscreen)

 

บริษัทมีจำหน่ายส่วนผสมที่ช่วยนำพา (Penetration Enhancer) ดังนี้

1. Laurocapram เหมาะสำหรับการนำพาส่วนผสมที่ละลายในน้ำ เป็นสารสังเคราะห์ ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นอ่อน

2. PE-1 Aqua เหมาะสำหรับการนำพาส่วนผสมที่ละลายในน้ำ เกิดจากการผสมระหว่างสารธรรมชาติ (terpenes) มีกลิ่นตามธรรมชาติ ลักษณะเย็น-ซ่า

3. Phospholipid เหมาะสำหรับการนำพา ทั้งส่วนผสมที่ละลายน้ำ และน้ำมัน เกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างของ Soy Lecithin จากธรรมชาติ แต่ผ่านกระบวนการทางเคมี มีจุดเด่น ให้ความรู้สึกผิวที่ดี สามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้

4. 1,2-Hexanediol สามารถใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำพา โดยใช้ร่วมกับ 1,2,3 โดยมีประโยชน์อื่นๆด้วย เช่น ทำหน้าที่กันเสีย (preservative) ให้สูตร , ช่วยละลายส่วนผสมบางชนิดในสูตร , เป็น humectant ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ักับผิว

5. Ethoxydiglycol สามารถใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำพา โดยใช้ร่วมกับ 1,2,3 โดยมีประโยชน์อื่นๆด้วย เช่น ช่วยละลายส่วนผสมบางชนิดในสูตร

6. Reservoir-Tech ไม่ใช่สารนำพาโดยตรง แต่เป็นสารสร้าง film บนผิว เพื่อช่วยกักเก็บส่วนผสม active ในสูตร โดยจะค่อยๆปล่อยสาร active เข้าสู่ผิว ทำให้สามารถลดการระคายเคือง สำหรับส่วนผสมบางชนิดเช่น AHA, BHA ไม่สามารถใช้ร่วมกับ 1,2,3 ได้

 

การใช้: ผสมในผลิตภัณฑ์ใดๆ

วิธีการผสม: ผสมได้ในหลายขั้นตอน สามารถทนความร้อนได้สูงสุด 80องศา ไม่เกิน 30นาที

อัตราการใช้: 1-10% (กรุณาดูอัตราการใช้ เพื่อประโยชน์ต่างๆ ด้านบน)

ลักษณะผลิตภัณฑ์: ของเหลวใส ลักษณะคล้ายน้ำมัน

การละลาย: สามารถละลายในน้ำ

การเก็บรักษา: สามารถเก็บในอุณหภูมิห้อง แต่ปิดฝาขวดให้สนิท แล้วมิดชิดจากแสงแดด หรือความร้อน ผลิตภัณฑ์มีอายุอย่างต่ำ 3ปี

 

INCI Name: 1,2-Hexanediol 

*ก่อนการผลิตเครื่องสำอางสำเร็จรูป เพื่อจำหน่าย ผู้พัฒนาสูตรหรือผู้ผลิต จะต้องทดสอบทำ challenge test เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสารกันเสียต่อสูตรเครื่องสำอาง ก่อนการผลิตและจำหน่ายเสมอ*

  • MSDS 1,2-Hexanediol
    Material Safety Data Sheet / เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี
พัฒนพงศ์

5
ใช้ดีครับ

ตัวนี้ใช้ดีเลยใส่ในเครื่องสำอางค์ทุกตัวที่ทำ แต่มีกลิ่นเฉพาะตัวแรงไปหน่อยครับ

 
Page: 1
สามารถ reviews ได้หลังจาก Login เท่านั้นค่ะ

ลักษณะกายภาพ: ของเหลวใส ลักษณะคล้ายน้ำมัน

การเก็บรักษา: หลีกเลี่ยงความร้อน แสง

อายุ: 36เดือน จากวันผลิต (Lot ปัจจุบัน หมดอายุ 03/2020)

อัตราการใช้: 1% - 10%

อัตราการใช้แนะนำ: 3%

วิจัย/พัฒนา: Germany

วิธีการใช้/ผสม: กรุณาปฎิบัติตามขั้นตอนการใช้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์

การทนความร้อน: ห้ามถูกความร้อนเกิน 80องศา

ช่วง pH ที่เหมาะสม: 2 - 9

การละลาย: กระจายตัวในน้ำ

เหมาะสำหรับ: ครีม ,โลชั่น ,เจลใส ,โทนเนอร์ ,มาส์ก ,สครับ ,สบู่เหลว ,สบู่ก้อน (pH > 7) ,สบู่ก้อน (pH < 7) ,แชมพู ,ครีมนวดผม ,คลีนเซอร์ ,จัดแต่งทรงผม ,ลิป ,อายชาโดว ,บรัชออน ,รองพื้น/ฟาวเดชั่น ,ไพม์เมอร์ ,คอนซีลเลอร์

INCI: 1,2-HEXANEDIOL

กระทู้พูดคุยล่าสุด:

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook