ทรงกลม สีทึบ ด้าน

เม็ดบีดส์ ทรงกลม สีทึบ ด้าน แตกตัวเมื่อทา และหายไป

฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
฿43.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เครื่องสำอาง
 • Usage:0.1-4%(1%)
 • Cost:3.68-147.2฿/kg
 • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :