เบสสำเร็จรูป

เบสพร้อมใช้งาน สามารถผสมสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ในเบส และสามารถใช้ได้เลย