Volatile Gel

Volatile Base Silicone Elastomer

฿65.00
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • เครื่องสำอาง
  • Usage:0.1-100%(0%)
  • Soluble:กระจายตัวครีมหรือเจล, กระจายตัวในซิลิโคน
  • Cost:1.689-1689฿/kg
  • INCI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :