Mica สี

ผงมุก Mica แยกตามสี

 

สีบนหน้าจอ อาจจะแตกต่างจากสีของสินค้าจริง ขึ้นอยู่กับการปรับโทนสีของหน้าจอที่แสดงผลภาพนี้ กรุณาซื้อขนาดตัวอย่างไปทดสอบสีก่อนสั่งเพื่อใช้งานจริง