ตู้อบ (incubator, vacuum)

ตู้อบ แบบต่างๆ เช่น  incubator ตู้อบเพาะ/บ่ม , oven ตู้อบลมร้อน , vacuum ตู้อบสูญญากาศ