น้ำมัน, ซิลิโคน (Oil Gellant)

สารสร้างเนื้อเจล สำหรับสร้างเนื้อเจลน้ำมัน , ซิลิโคน