เตาไฟฟ้า Hot Plate, Bath

เตาไฟฟ้า Digital Hot Plate สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ผิวเตาได้แม่นยำ ระบบ Fussy Logic

Oil Bath ควบคุมความร้อนด้วยระบบ Digital

Water Bath ควบคุมความร้อนด้วยระบบ Digital

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook