ไม่ระคายเคืองผิว

สารผลัดเซลล์ผิว กลุ่มที่ไม่ระคายเคืองผิว สามารถเห็นผลได้ช้ากว่าชนิดที่ระคายเคืองผิว แต่อ่อนโยนต่อผิว และสามารถใช้ต่อเนื่องได้ตลอดทุกวัน โดยไม่ต้องหยุด

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ห้ามใช้กับผิว หรือรับประทานโดยตรง ผู้ผลิตจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย. ก่อนการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

PrestaShop Modules

Our Facebook