รถเข็น

เครื่องมือยก ย้าย ถังเคมี ถังผสม ขนาดใหญ่ เช่น รถเข็น รถยก

สำหรับในสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สถานที่ผลิตอาหารเสริม