เครื่องผลิตอาหารเสริม ยา

เครื่องผลิตอาหารเสริม ยา เช่น เครื่องอัดเม็ด (Tableting) , เครื่องผสมผง (V-Type Mixer)