Natural Color สีธรรมชาติ

สี ธรรมชาติ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเน้นความเป็นธรรมชาติ ต้องการหลีกเลี่ยงสีจากเคมี หรือการสังเคราะห์ใดๆ

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook