Pigment Disperser

Pigment Disperser ช่วยกระจายเม็ดสีในสูตร เพื่อให้สูตรไม่จับตัว ไม่เกาะตัว ลดการข้นตัวของสูตร ทำให้สามารถเพิ่มสัดส่วนของเม็ดสีในสูตรได้มากขึ้น โดยไม่ทำให้สูตรข้นจนเกินไป หรือสามารถช่วยให้เม็ดสีแสดงสีได้ชัดเจนขึ้น สีเนียนกระจายทั่วสูตรได้เท่ากันมากยิ่งขึ้น

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook