หลอดทดลอง

หลอดแก้วทดลอง , ตะแกรงใส่หลอดทดลอง และ อุปกรณ์เกี่ยวกับหลอดทดลองอื่นๆ