Water Soluble Dye สีละลายน้ำ

สีสำหรับเครื่องสำอาง ชนิดละลายในน้ำ ที่ใช้สำหรับแต่งสี ในครีม เจล โลชั่น แชมพู สบู่ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีน้ำเป็นส่วนผสม