ดอกไม้แห้ง Dry Flower

ดอกไม้แห้ง Dry Flower สำหรับตกแต่งเครื่องสำอาง ตกแต่งกล่องสินค้า ตกแต่งบรรจุภัณฑ์ ตกแต่งสถานที่

(ไม่เหมาะกับการผสมอยู่ในเนื้อเครื่องสำอาง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการภาพ เช่นเปลี่ยนแปลงสีของดอก)

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook