บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ชนิดต่างๆ เช่นขวดเซรั่ม ตลับแป้ง กระปุกครีม