ละลายน้ำมัน/ซิลิโคน

Film Former ชนิด ละลายน้ำมัน หรือ ซิลิโคน เช่น ลิปสติก ลิปครีม ลิปจิ้มจุ่ม foundation รองพื้น