เครื่องสกรีน

เครื่องสกรีน เครื่องพิมพ์แพด (pad printing) ใช้สำหรับพิมพ์ขวด บรรจุภัณฑ์